FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
11 755 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 403 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
300 000 Kč
4
Přijaté transfery
244 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 901 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 453 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 435 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
550 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
110 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 901 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 453 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 435 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
550 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
110 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč