FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
17 000 000 Kč
4
Přijaté transfery
9 000 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 651 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
200 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
10 845 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 430 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 105 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
350 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
10 845 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 430 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 105 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
350 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
70 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč