FINANČNÍ UKAZATELE 2012 - 2016
PŘÍJMY ROZPOČET
62 051 947 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
69 343 160 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
112 %
VÝDAJE ROZPOČET
80 922 105 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
80 958 110 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
100 %
SALDO ROZPOČET
-18 870 158 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-11 614 951 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU