FINANČNÍ UKAZATELE 2012 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
113 209 998 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
123 163 188 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
109 %
VÝDAJE ROZPOČET
138 059 156 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
120 085 460 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
87 %
SALDO ROZPOČET
-24 849 158 Kč
SALDO SKUTEČNOST
3 077 728 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU