FINANČNÍ UKAZATELE 2012 - 2016
PŘÍJMY ROZPOČET
62 051 947 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
77 255 548 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
125 %
VÝDAJE ROZPOČET
80 922 105 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
85 345 281 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
105 %
SALDO ROZPOČET
-18 870 158 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-8 089 733 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU