FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
Daňové příjmy
9 867 000 Kč
Kapitálové příjmy
2 465 000 Kč
Nedaňové příjmy
1 464 000 Kč
Přijaté transfery
232 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
Všeobecná veřejná správa a služby
6 644 695 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 158 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 636 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 100 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
274 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 644 695 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 158 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 636 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 100 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
274 000 Kč