FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
9 867 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 465 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 464 000 Kč
4
Přijaté transfery
232 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 644 695 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 158 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 636 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
274 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 644 695 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 158 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 636 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
274 000 Kč