FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
Daňové příjmy
0 Kč
Nedaňové příjmy
0 Kč
Kapitálové příjmy
0 Kč
Přijaté transfery
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
0 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
0 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
0 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
0 Kč