FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
0 Kč
2
Nedaňové příjmy
0 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
4
Přijaté transfery
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
0 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
0 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
0 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
0 Kč