FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
17 787 774 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 596 786 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 098 761 Kč
4
Přijaté transfery
823 731 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
18 907 626 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
13 025 006 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 854 419 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
450 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
18 907 626 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
13 025 006 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 854 419 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
450 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč