FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
13 352 100 Kč
4
Přijaté transfery
5 071 200 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 708 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 966 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
2
Průmyslová a ostatní odvětví
22 670 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 797 710 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 491 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
414 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
120 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
22 670 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 797 710 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 491 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
414 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
120 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč