FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
Daňové příjmy
13 352 100 Kč
Přijaté transfery
5 071 200 Kč
Kapitálové příjmy
2 708 500 Kč
Nedaňové příjmy
1 966 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
Průmyslová a ostatní odvětví
22 670 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 797 710 Kč
Služby pro obyvatelstvo
7 491 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
414 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
120 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
22 670 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 797 710 Kč
Služby pro obyvatelstvo
7 491 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
414 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
120 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
30 000 Kč