FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
Daňové příjmy
9 805 100 Kč
Nedaňové příjmy
921 000 Kč
Kapitálové příjmy
503 150 Kč
Přijaté transfery
-7 603 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
Všeobecná veřejná správa a služby
6 405 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 337 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 864 600 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
200 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
90 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 405 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 337 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 864 600 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
200 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
90 000 Kč