FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
9 805 100 Kč
2
Nedaňové příjmy
921 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
503 150 Kč
4
Přijaté transfery
-7 603 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 405 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 337 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 864 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
200 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
90 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 405 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 337 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 864 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
200 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
90 000 Kč