FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
11 755 600 Kč
Nedaňové příjmy
1 403 000 Kč
Kapitálové příjmy
300 000 Kč
Přijaté transfery
244 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Všeobecná veřejná správa a služby
7 901 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 453 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 435 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
550 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
110 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 901 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 453 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 435 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
550 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
110 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč