FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
23 906 386 Kč
4
Přijaté transfery
3 195 050 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 494 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
13 161 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 756 980 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 490 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
350 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
150 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 161 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 756 980 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 490 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
350 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
150 000 Kč